BIM

KAJ JE BIM?

BIM (angl.Building Information Modeling) je metodologija dela na področju izgradnje objektov, ki definira proces ter metode za izdelavo in vzdrževanje digitalnega modela podatkov v obliki virtualnega 3D modela zgradbe. BIM model podatkov vsebuje grafične, geometrijske in alfa-numerične parametre ter vrednosti, ki so na voljo vsem udeležencem v projektu. Procesi in podatkovni model pa niso omejeni le na fazo projektiranja in izgradnje, temveč tudi na kasnejše obratovanje objekta. Celo rušenje ter ustrezno razgradnjo odpadkov je po potrebi mogoče določiti in izvesti preko BIM modela. V idealnem primeru BIM model raste skupaj z zgradbo in na koncu predstavlja drugo, virtualno zgradbo, v kateri se nahajajo vse informacije o dejansko zgrajenem objektu. BIM projekt in projektno skupino organizira ter vodi BIM vodja. BIM model zgradbe začne nastajati pri arhitektu in se razvija skladno z vključevanjem ostalih udeležencev, ki skupaj tvorijo kompleksno projektno skupino: investitor, BIM vodja, arhitekt, statik, projektant stojnih in elektro inštalacij, izvajalec, upravljalec objekta...

STANDARDI NA PODROČJU BIM

Building smart je mednarodno Building Smart Open BIMzdruženje proizvajalcev BIM programske opreme. Namen združenja je skupen razvoj standardnih protokolov za povezovanje in delitev podatkov med sodelavci različnih strok, kateri uporabljajo programsko opremo različnih proizvajalcev. Rezultat sodelovanja je OPEN BIM program, ki proizvajalcem pomaga razvijati programsko opremo, s katero se je mogoče povezovati v različne BIM skupine. Najbolj razširjen standard, ki je nastal kot plod OPEN BIM programa je

IFC

kratica pomeni Industry Foundation Classes. Pri tem gre za odprtokodni format datoteke, preko katere lahko projektanti različnih profilov in strok ter upravljalci zgradb izmenjujejo informacije, ne glede na to, s katerim programom so bili podatki ustvarjeni. Izmenjava poteka v obliki digitalnega modela zgradbe, katerega natančna struktura in lastnosti sta predpisani. IFC format je certificiran iz strani mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO certifikat).

KORISTNA DOKUMENTACIJA:

  • Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji_v2.3.
  • IZS priročnik MSG BIM pristopa za gradnje.
  • IZS priročnik MSGeo geodetske podlage za planiranje.
  • IZS priročnik MSRG izvedba geotehničnih preiskav.
  • IZS priročnik MSS tlačni preskusi.
  • EU BIM TASKGROUP Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja gradenj v evropskem javnem sektorju.
  • ALLPLAN BIM kompendij.

POVEZAVE

a

Arhitektura |

Povezava do predstavitvene strani programa za arhitekturno projektiranje.

i

Inženirstvo | konstruiranje

Povezava do predstavitvene strani programa za konstruiranje in izdelavo armaturnih, opažnih, pozicijskih... načrtov.

s

Inženirstvo | statika

Povezava do predstavitvene strani programa za statični preračun gradbenih konstrukcij.

k

Krajinska arhitektura in urbanizem |

Povezava do predstavitvene strani programa za načrtovanje krajinske arhitekture in urbanistično načrtovanje.