ELITECAD ARCHITECTUREolajšati, pospešiti, inovirati

FRILO statikPreprost, prilagodljiv in zanesljiv

BRICSCADGOSPODAREN IZBOR TISTIH, KI GRADIJO PRIHODNOST

AX3000 BiMTEHNIČNA OPREMA ZGRADB

iZOBRAŽEVANJEZA IZZIVE NOVE DOBE

PROJEKTIRANJE

Projektiranje

ARHITEKTURA
GRABENO INŽENIRSTVO
TEHNIČNA OPREMA ZGRADB

IZVEDBA

Izvedba

SIMULACIJA GRADNJE
ANALIZA STROŠKOV
KADROVSKO PLANIRANJE

UPRAVLJANJE

Upravljanje

VIRTUALNI NADZOR OBJEKTA
PLANIRANJE VZDRŽEVANJA
INTEGRACIJA DOKUMENTOV

DIGITALIZACIJA

Digitalizacija.jpg

2D, 3D, BiM MODELI
E-KATALOG PRODUKTOV
E-KONFIGURATOR