iZOBRAŽEVANJE | Twinmotion

iPROSTOR_izobrazevanje_2017-01

Želite presenetiti potencialne naročnike z izstopajočo upodobitvijo? Na kratkem, štiriurnem tečaju vas naučimo uporabljati preprosto vendar izjemno učinkovito sodobno programsko opremo za izdelavo mirujočih, animiranih in VR upodobitev. 

VSEBINA iZOBRAŽEVANJA
predstavitev programa in uporabniškega okolja,
| pregled in uporaba orodij,
|
 pregled in uporaba vgrajenih knjižnic materialov,
| obdelava terena,
| umeščanje objekta v okolje Google Maps,
| uporaba orodij in opreme za navidezno resničnost [Virtual Reality].  


IZOBRAŽEVANJE VODI
Andraž ŽITNIK m.i.a.

TERMIN IN KRAJ
Termin: četrtek 16. maj 2019 od 12.00 do 16.00.
Kraj: Podvine 36, Zagorje.

KOTIZACIJA
240€ + DDV!
| VIP stranke so upravičene do 25% popusta.

OPOMBE
Udeleženci morajo vsaj tri dni pred delavnico sporočiti ali bodo uporabljali svoje računalnike.

PRIJAVA:

Ime (obvezno)

Priimek (obvezno)

Telefon (obvezno)

Vaša ePošta (obvezno)

Vpišite seznam oseb [v kolikor se bo delavnice udeležilo več oseb iz vašega podjetja] in vrsto hrane za posamezno osebo [vse, vegetarjanska ali veganska].