VODOVOD

AX 3000 modul za sanitarne inštalacije omogoča projektiranje zelo kompleksnih načrtov različnih tipov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V času projektiranja zagotavlja AX3000  številne posebno izpopolnjene samodejne funkcije. Hkrati se izvajajo izračuni, ki so v veliko pomoč v celotnem postopku projektiranja. Vgrajen je izračun cevovodov s padci tlaka za hladno in toplovodno omrežje s cirkulacijo.  Izračun kanalizacije upošteva potrebne padce in izriše natančen razvod.

Projektiranje

 • “easy-line“ konstrukcija
 • inteligentni elementi risbe (2D/3D konstrukcija cevovoda)
 • sočasna konstrukcija za  odhodni  in povratni vod
 • 3D sanitarni objekti (katalog s možnostjo razširitve z lastnimi elementi)
 • definiranje prostih točk obremenitev, dimenzioniranje stanovanjskih enot ali stanovanjskih vozlišč

Pitna voda

 • inteligentni elementi risbe (2D/3D konstrukcija cevovodov )
 • izračun pitne vode po DIN 1988
 • sočasna konstrukcija cevi hladne in tople  vode
 • samodejno priključevanje na sanitarne objekte
 • definiranje prostih točk obremenitev, dimenzioniranje stanovanjskih enot ali stanovanjskih vozlišč
 • izbor tabele za označevanje prostorov
 • 3D spreminjanje višine prostorov

Odpadne vode

 • izračun odpadnih vod (DIN EN 12056, DIN 1986-100)
 • linijska konstrukcija
 • samodejna povezava sanitarnih objektov
 • samodejno priključitev na sanitarne objekte
 • samodejni izračun naklonov

Povezave

O

AX3000 | Prezračevanje

Povezava do predstavitvene strani modula za načrtovanje prezračevanja.

V

AX3000 | Ogrevanje

Povezava do predstavitvene strani modula za načrtovanje ogrevanja in hlajenja.

E

AX3000 | Elektro

Povezava do predstavitvene strani modula za načrtovanje elektro inštalacij.

E

AX3000 | Energetska izkaznica

Povezava do predstavitvene strani modula za izdelavo energetske izkaznice.

E

AX3000 | Energijska simulacija zgradbe

Povezava do predstavitvene strani modula za izdelavo energijske simulacije zgradbe.

NAROČILO

Ime (obvezno)

Vaša ePošta (obvezno)

Sporočilo

Naročam
Brezplačna predstavitev