ALLPLAN Bridge

Allplan BRIDGE

Profesionalna BIM rešitev za modeliranje, analize in detajliranje mostov!

  • specializirano strokovno znanje na področju gradnje mostov z več desetletji izkušenj
  • vrhunske svetovalne storitve za inženirje

 

 

Allplan Bridge je vrhunska rešitev za 4D paramterično modeliranje in statične analize mostov. Program podpira vse faze načrtovanja, od ideje preko statičnih analiz do končne oblike z vsemi detajli. Paramterični model mostu vsebuje prednapete elemente in definicije prerezov na posameznih odsekih. Ponuja veliko mero prilagodljivosti in je prijazen uporabniku. Nova tehnologija omogoča visoko stopnjo avtomatizacije, a kljub temu omogoča veliko kontrole uporabniku pri generiranju analitičnega in geometrijskega modela.  

IZDELAVA MODELA BREZ KOMPROMISOV

Opis parametričnega 3D modela upošteva postavitev ceste, poravnavo mostov in zahtevane preseke, zato je konfiguracija modela hitra in učinkovita, tudi pri kompleksnih geometrijah.

enostavno armiranje
prednapetih konstrukcij

Allplan Bridge omogoča enostavno modeliranje številnih vrst prednapetosti. Na podlagi definiranih 3D točk program samodejno ustvari geometrijo tetive vzdolž strukture mostu.

definicija konstrukcijskih osi

Vsak projekt gradnje mostu se začne z eno ali več osmi. Z Allplan Bridge lahko prevzamete podatke iz obstoječe zasnove (format LandXML) ali jih določite ročno.

definicija prerezov profila

Določite lahko katerikoli prerez, definirate njegovo geometrijo in parametrične spremenljivke. Te parametrične prereze lahko kadarkoli prilagodite, jih shranite kot predlogo in ponovno uporabite.

izdelava statičnih analiz

Globalna statična analiza po teoriji Bernoullijevih nosilcev je izdelana za vse avtomatsko in ročno generirane prereze. Poleg tega se izvaja tudi nelinearna kalkulacija časovno odvisnih obremenitev.

samodejna izdelava modela za analize

Modela za statično analizo ni potrebno modelirati od začetka, ampak lahko uporabimo geometrični model za osnovo. Nekatere analize se začnejo že z definicijo prerezov.

Integracija četrte dimenzije - 4D BIM

S četrto dimenzijo - časom - lahko specificiramo proces gradnje. Definiramo posamezne faze in opravila v vsaki fazi za celotno konstrukcijo.

3D inteligentno modeliranje armature

Allplan Bridge omogoča hitro armiranje zapletenih oblik mostov z dvojno ukrivljenostjo in neenakomernim prerezom.

Prihranek časa z uporabo parametričnih objektov

V Allplan Bridge lahko uporabite parametrične objekte iz Allplan Engineering in na ta način modelirate dodatke kot so razsvetljava, sidrišča...

 

Oglejte si video predstavitev prvega 4D BIM programa za gradnjo mostov, ki združuje modeliranje, strukturno analizo in detajle, od idejne zasnove do izvedbe.

Povezave

Allplan Terrain |

T

Povezava do predstavitvene strani programa za načrtovanje krajinske arhitekture in urbanistično načrtovanje.

Allplan Kanal |

K

Povezava do predstavitvene strani programa za načrtovanje kanalizacijskih sistemov.

3D kotiranje |

3D

Povezava do predstavitvene strani vtičnika za 3D kotiranje.

 

IZOBRAŽEVANJE|

I

Povezava do ponudbe izobraževanj in uporabnih vsebin.

Packshot_upright_left_ARCH_Band

NAROČILO

Ime (obvezno)

Vaša ePošta (obvezno)

Sporočilo

Naročam
Brezplačna predstavitev