Tehnična pomoč

phone     +368 31 385 606          mail     info@iprostor.si

TEHNIČNA POMOČ

ARHITEKTURA

gradbeno inženirstvo

Frilo statik

Jurij ŠKET u.d.i.a.
Tel: 041 800 195
jsket@iprostor.si

Jurij ŠKET u.d.i.a.
Tel: 041 800 195
jsket@iprostor.si

Lucija FRANKO m.i.a.
041 335 854
lfranko@iprostor.si

Aleš GRAŠIČ u.d.i.g.
Tel: 031 324 922

Edis SALIHOVIĆ d.i.g.
Tel: 070 855 770

Tomaž MAYER, d.i.g. (UN)
Tel: 031 503 124

Blaž PUCELJ u.d.i.g.
Tel: 070 997 411
bpucelj@iprostor.si

Tomaž MAYER, d.i.g. (UN)
Tel: 031 503 124