TEČAJ ALLPLAN STREHE

 

  • risanje dvokapnih, enokapnih, večkapnih in ravnih streh
  • strešne ravnine, frčade, strešne ploskve
  • strešna kritina
  • strešna konstrukcija in popis ostrešja
  • izdelava tlorisa ostrešja in prerezov

 

 

Risanje streh in strešnih konstrukcij je pri razgibanih strehah različnih oblik pravi izziv. S pomočjo Allplanovih orodij za risanje streh bomo najprej narisali različne oblike strešnih ravnin, z različnimi nakloni in dodatnimi elementi kot so frčade in čopi. Tudi pri ravni strehi je treba določiti minimalen naklon. Strešni ravnini bomo prilagodili ostale gradbene elemente v modelu (stene, stebre, prostore, obloge...), narisali bomo strešno kritino z vsemi potrebnimi plastmi in strešno konstrukcijo, ki je lahko iz lesenih ali jeklenih elementov. Na koncu bomo iz modela izdelali tudi tloris ostrešja ter prereze, pa tudi popis ostrešja z vsemi dimenzijami in količinami.

Trajanje tečaja: 1 dan (5 ur)

PRIJAVA

Ime (obvezno)

Priimek (obvezno)

Telefon (obvezno)

Vaša ePošta (obvezno)

Izobraževanje (obvezno)

Skupina:

Izobraževanje:

Vpišite seznam oseb [v kolikor se bo delavnice udeležilo več oseb iz vašega podjetja] in vrsto hrane za posamezno osebo [vse, vegetarjanska ali veganska].