iZOBRAŽEVANJE | Inženirstvo

iPROSTOR_izobrazevanje_2017-01

V kolikor se želite v prijetnem delovnem okolju naučiti uporabljati BiM orodja za gradbene inženirje, vas vabimo, da se udeležite tridnevne delavnice "Korak za korakom" pod vodstvom certificiranega trenerja in izkušenega inženirja, ki že vrsto let uporablja ALLPLAN BIM orodja na zahtevnih projektih.

VSEBINA iZOBRAŽEVANJA

1. dan | Spoznavanje programskega okolja in orodij za izdelavo BiM gradbenih elementov, integracija s programom za statične analize FRILO statik [ plošče in stene ].
2. dan | Priprava modela zgradbe za polaganje armature, asociativni pogledi, 2D polaganje ...
3. dan | 3D polaganje, izvlečki, priprava za tisk ...
| Izobraževanje poteka v ločenih dnevih, da lahko udeleženci med posameznimi dnevi vadijo osvojeno znanje.

iZOBRAŽEVANJE VODI
Rok FABIJAN u.d.i.g.

TERMIN IN KRAJ
Datum prvega dne: torek, 14. januar 2020 od 14.00 do 19.00. Za datume preostalih dveh dni se udeleženci dogovorijo na prvem dnevu.

Kraj: Razvojni center Zagorje, Podvine 36
| V primeru več kot treh udeležencev iz istega delovnega okolja je delavnico mogoče organizirati tudi na lokaciji po želji udeležencev.

KOTIZACIJA
360€ + DDV!
| VIP stranke so upravičene do 25% popusta.

KOMU JE iZOBRAŽEVANJE NAMENJENO
Izobraževanje je namenjeno začetnikom v 3D | BIM metodologiji dela.

OPOMBE
Udeležencem so na voljo sodobni računalniki, lahko pa uporabljajo lastne in vadbene primere obdelujejo tudi izven delavnice.

PRIJAVA:

Ime (obvezno)

Priimek (obvezno)

Telefon (obvezno)

Vaša ePošta (obvezno)

Vpišite seznam oseb [v kolikor se bo delavnice udeležilo več oseb iz vašega podjetja] in vrsto hrane za posamezno osebo [vse, vegetarjanska ali veganska].