iZOBRAŽEVANJE | Arhitektura

iPROSTOR_izobrazevanje_2017-01

V kolikor se želite v prijetnem delovnem okolju naučiti uporabljati BiM orodja za arhitekte vas vabimo, da se udeležite tridnevnega izobraževanja pod vodstvom certificirane trenerke in izkušene arhitektke.

VSEBINA iZOBRAŽEVANJA
1. dan | predstavitev programa in uporabniškega okolja, risanje modela enostavnega objekta, hitra in enostavna izdelava prerezov, pogledov, upodobitev ...
2. dan | pregled strukture zgradbe in modela ravnin, nastavitve arhitekturnih lastnosti posameznih elementov, risanje dvokapne strehe ...,
3. dan | risanje ostrešja, temeljev in različnih oblik stopnic, pregled izpeljav iz strukture zgradbe (pogledi, prerezi), priprava risbe za tiskanje, izvoz podatkov, 3D modelirnik ter modelirnik ograj in fasad ...
| Izobraževanje poteka v ločenih dnevih, da lahko udeleženci med posameznimi dnevi vadijo osvojeno znanje.

IZOBRAŽEVANJE VODI
Lucija FRANKO m.i.a.

TERMIN IN KRAJ
Datum prvega od treh dni: sreda, 8. januar 2020 od 14.00 do 19.00. Za datume preostalih dveh dni se udeleženci dogovorijo na prvem dnevu.
Kraj: Regionalni razvojni center, Podvine 36, Zagorje.
| V primeru več kot treh udeležencev iz istega delovnega okolja je delavnico mogoče organizirati tudi na lokaciji po želji udeležencev.

KOTIZACIJA
360€ + DDV!
| VIP stranke so upravičene do 25% popusta.

KOMU JE iZOBRAŽEVANJE NAMENJENO
Delavnica je namenjena začetnikom v 3D | BIM metodologiji dela.
Delavnica je primerna tudi za tiste, ki se nameravajo udeležiti tečaja za gradbene inženirje.

OPOMBE
Udeležencem so na voljo sodobni računalniki, lahko pa uporabljajo lastne in vadbene primere obdelujejo tudi izven delavnice.

PRIJAVA:

Ime (obvezno)

Priimek (obvezno)

Telefon (obvezno)

Vaša ePošta (obvezno)

Vpišite seznam oseb [v kolikor se bo delavnice udeležilo več oseb iz vašega podjetja] in vrsto hrane za posamezno osebo [vse, vegetarjanska ali veganska].