STORITVE

Animacije in vizualizacije

Zainteresiranim podjetjem in posameznikom nudimo pomoč pri izdelavi manj in bolj zahtevnih animacij ali vizualizacij. Na vašo željo lahko tudi sodelujemo z vami na vašem primeru in vam na ta način podajamo potrebno znanje za uporabo programske opreme, katero nudimo.

 

izdelava 3d posnetkov obstoječih zgradb

Potrebujete natančen 3D posnetek obstoječe zgradbe? Nudimo vam izdelavo posnetka ali pa vas naučimo uporabjati programsko ter strojno opremo katero nudimo.

 

tehnološko načrtovanje

Nudimo tehnološko načrtovanje in svetovanje za vse vrste prehranskih obratov (hoteli, restavracije, gostilne, šole, bolnišnice, vrtci...). Pripravljamo vrste projektne dokumentacije IDP, PGD, PZI in PID. Poleg načrtovanja nudimo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci tudi izdelavo HACCP študij.